Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

Günümüz iş dünyasında başarı, sadece finansal sonuçlarla ölçülen bir kavramdan öteye geçmektedir.

Bu noktada, bir şirketin temel değerleri ve kültürü, sadece ürün ve hizmetlerin ötesinde bir kimliği ifade eder.

Biz, Naskimya Şirketi olarak, başarımızın sırlarını özdeğerlerimizde bulmuş bir ekip olarak yola çıktık.

Müşteri Odaklılık

 • Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri ihtiyaçlarına öncelik veririz.
 • Müşteri geri bildirimlerini değerlendirerek ürün ve hizmetlerimizi sürekli geliştiririz.

Kalite ve Mükemmeliyet

 • Ürünlerimizde ve hizmetlerimizde yüksek kalite standartlarını benimseriz.
 • Sürekli iyileştirme ve mükemmeliyet için çaba gösteririz.

İnovasyon ve Yaratıcılık

 • Yenilikçi düşünceyi teşvik eder ve sürekli olarak yeni fikirleri araştırırız.
 • Yaratıcılığı destekleyerek sektörde öncü olmayı hedefleriz.

Çalışan Katılımı ve Gelişim

 • Çalışanlarımızın katılımını teşvik eder, farklı bakış açılarına değer veririz.
 • Çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimini destekleriz.

Sosyal Sorumluluk

 • Topluma karşı sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederiz.
 • Çevre dostu uygulamaları teşvik eder, toplum projelerine destek veririz.

Ahlaki Değerler ve Şeffaflık

 • İş yapış şeklimizde ahlaki değerlere önem verir, şeffaf bir iletişim anlayışını benimseriz.
 • İş etiği ve dürüstlük prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalırız.

Takım Çalışması

 • Ekip ruhunu teşvik eder ve işbirliğini ön planda tutarız.
 • Farklı yetenekleri bir araya getirerek güçlü bir takım oluştururuz.

Esneklik ve Adaptasyon

 • Değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde adapte olma yeteneğine sahibiz.
 • Esneklik, değişime ayak uydurmayı ve yenilikleri benimsemeyi içerir.

Sürdürülebilirlik

 • Ekonomik, çevresel ve sosyal etkileri dengede tutarak sürdürülebilir iş uygulamalarını benimseriz.
 • Doğal kaynakları verimli kullanarak gelecek nesiller için bir sorumluluk taşırız.

İstikrar ve Güvenilirlik

 • Finansal ve operasyonel açıdan istikrarı korur, paydaşlarımıza güvenilir bir ortak olduğumuzu kanıtlarız.
 • Verdiğimiz taahhütleri titizlikle yerine getirerek güvenin temelini oluştururuz.

Küresel Bakış Açısı

 • Küresel düzeyde değişen ekonomik ve politik faktörleri takip eder, uluslararası pazarlarda etkin
  bir oyuncu olmayı hedefleriz.
 • Farklı kültürleri anlamaya ve saygı göstermeye özen gösteririz.

Risk Yönetimi

 • İş operasyonlarımızdaki riskleri değerlendirir, etkili bir risk yönetimi stratejisi geliştirir ve uygularız.
 • Risklerle başa çıkma konusunda proaktif bir yaklaşım benimseriz.

Veri Güvenliği ve Gizlilik

 • Müşteri ve çalışanların kişisel bilgilerini korumak için güçlü bir veri güvenliği politikası izleriz.
 • Şeffaflık ilkelerine uygun bir şekilde veri kullanımını yönetir ve gizliliğe saygı gösteririz.

Rekabetçilik ve Pazar Liderliği

 • Piyasada rekabet avantajları elde ederek liderlik pozisyonumuzu güçlendiririz.
 • Rekabeti yakından takip eder ve sürekli olarak pazar dinamiklerine uyum sağlamak için çaba harcarız.

Hızlı Karar Alma

 • Hızlı değişen iş ortamında etkili kararlar almak için esnek bir karar alma süreci benimseriz.
 • Bilgi akışını hızlandırarak karar alma süreçlerini optimize ederiz.

 

ShentaWp Ayar Skip to content