Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

 

Mükemmeliyeti Hedefleyen Bir Taahhüt

 

Biz, Nas Kimya Şirketi olarak, müşterilerimize ve iş ortaklarımıza en yüksek kalitede ürün ve hizmet sunma
konusundaki kararlılığımızı belirtmek için bu kalite politikasını benimsemiş bulunmaktayız.

 

Müşteri Memnuniyeti Odaklılık


Müşteri memnuniyeti, işimizin merkezindedir. Müşteri ihtiyaçlarını anlamak, beklentilerini aşmak ve onların
sürekli memnuniyetini sağlamak için kalite standartlarımızı sürekli olarak gözden geçirir ve geliştiririz.

 

Sürekli İyileştirme


Kalite süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirir ve iyileştiririz. Çalışanlarımızın katılımını teşvik eder, öneri ve
geri bildirimlere açık bir kültür oluşturarak her seviyede sürekli gelişmeyi sağlarız.

 

İnovasyon ve Teknolojik Gelişmeleri Takip


Sektördeki güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip eder ve iş süreçlerimize entegre ederiz. İnovasyonu
teşvik ederek, müşterilerimize rekabet avantajı sağlamayı hedefleriz.

 

Çalışan Gelişimi


Çalışanlarımızın sürekli eğitim ve gelişimine önem verir, yeteneklerini artırmalarını destekleriz. Kalifiye ve motive
bir ekibin, kaliteli ürün ve hizmetlerin anahtarı olduğuna inanırız.

 

Etik ve İş Ahlakına Bağlılık


İş etiği ve şeffaflık prensiplerine sıkı sıkıya bağlı kalır, güvenilir bir iş ortamı oluşturarak hem iç hem de
dış müşterilerimizle uzun vadeli ilişkiler kurarız.

 

Sürdürülebilirlik


Doğal kaynakları etkili bir şekilde kullanarak çevresel etkimizi minimize etmeyi taahhüt ederiz.
Sürdürülebilirlik ilkelerini iş süreçlerimize entegre eder ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre
bırakmayı amaçlarız.

 

Bu kalite politikası, her bir çalışanımızın bu taahhütleri benimsemesini ve kalite standartlarımıza uygun olarak hareket etmesini sağlamak amacıyla şirket genelinde yaygın olarak benimsenmiştir. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sürekli iyileştirme ve mükemmeliyeti hedefleyerek, kalite standartlarımızdan ödün vermeden ilerlemeye devam edeceğiz.

 

ShentaWp Ayar Skip to content